Hvor længe kan man bytte julegaver købt i en dansk webshop?

Når du køber fysiske varer, så har du en fortrydelsesret på 14 dage fra den dag, du modtager gaven, hvis ikke forseglingen er brudt på visse varetyper. Men i november og december er der mange webshops, der tilbyder forlænget fortrydelsesret, så du kan bytte dine varer helt ind i januar måned. Det varierer meget fra webshop til webshop, og det er en god idé at læse op på, inden du køber varen.

Hvornår trækker webshoppen pengene på min konto?

Når du bestiller en vare, så er det meget forskelligt, hvornår webshoppen trækker pengene fra din konto. Men langt de fleste webshops trækker allerede pengene, så straks du har gennemført bestillingen. Det sker, fordi butikken vil være sikker på, at de får pengene, inden de giver ordren videre. I visse tilfælde bliver beløbet dog kun reserveret og først trukket, når ordren er blevet afsendt.

Hvor mange tilbud må jeg indhente som privatperson?

Som privatperson må du indhente så mange tilbud, som du har lyst til. Tidligere har det været begrænset til to ifølge licitationsloven. Det kan dog være smart kun at indhente 3 til 4 tilbud fra for eksempel håndværkere, fordi det tager rigtig lang tid at gennemgå de forskellige tilbud. Desuden skal håndværkeren også bruge lang tid på at udarbejde et tilbud til dig.