Disse datoer sparer du mest

På nettet findes der særlige mærkedage, og her gennemgår vi de vigtigste datoer.

Mærkedage på nettet er dage, hvor du kan hente enorme besparelser. Ofte går de hånd i hånd med udsalgsdagene i de fysiske butikker, men der er alligevel forskel. På webshops skal du for eksempel sidde klar ved midnat for at få de bedste og billigste varer, men butikkerne ofte først åbner til normal åbningstid. Herunder vil vi gennemgå de vigtigste dage.

Black Friday

Black Friday falder altid på den sidste fredag i november. I 2016 betyder det, at du skal side klar ved tasterne ved midnat den 25. november. Dagen bliver mere og mere populær i Danmark, selv om den stammer fra USA, så der er store rabatter at hente på nettet den dag.

Cyber Monday

Cyber Monday falder altid mandagen efter Black Friday. I 2016 er det den 28 november. Dagen er særligt lavet til webshops, så derfor vil der særligt være enorme rabatter at hente på nettet. Dagen er dog ikke så udbredt i Danmark endnu, men hvis det går ligesom med Black Friday, så går der ikke mange år, inden du kan handle for store rabatter på nettet på Cyber Monday.

Hvornår starter januarudsalget?

Januarudsalget er både på nettet og i de fysiske butikker. I virkeligheden starter januarudsalget allerede i december. På butikkernes første åbningsdag efter juleaften er det store byttedag, og det bliver kombineret med, at januarudsalget skydes i gang.