Hvordan kan jeg betale?

Der findes mange forskellige betalingsmetoder. Her kan du få en guide.

Når du handler online, så kan du naturligvis ikke betale kontant. Til gengæld er der masser af andre muligheder for at betale for dine køb i en webshop, som er særligt designet til onlinehandel. Faktisk er det efterhånden meget sikkert at handle på nettet. Nogle betalingsmetoder har dog flere fordele end andre.

Betalingskort er klart den nemmeste og bedste måde at betale på nettet på. Hvis der er fejl, eller hvis du er blevet snydt, så kan banken nemlig hjælpe dig med at få pengene igen ved for eksempel at spærre dit kort. Når du betaler med kort har Nets installeret en ekstra sikkerhed, som bliver brugt af visse webshops. Her bliver der sendt en sikkerhedskode til din mobil, som du skal bruge for at gennemføre købet. Det er altså en af de mest sikre metoder at betale på.

En anden metode er at bruge PayPal. Her opretter du en konto hos selve PayPal, og når du så skalkøbe noget i en webshop, skal du blot bruge din e-mail og din adgangskode. Hvis du bliver snydt, kan PayPal også hjælpe dig med at få pengene igen. PayPal er en af de bedste metoder at handle på nettet med.

MobilePay er også en mulighed sammen med for eksempel en bankoverførsel eller en check. Her bliver det dog lidt mere kompliceret, hvis du vil have penge igen, og du skal være sikker på, hvem du overfører pengene til, inden du køber noget. Her er det vigtigt, at du dobbelttjekker, at det er en ordentlig webshop, der har fået gode anmeldelser.